پادری
شرکت بامبو
شرکت بامبو

پادری پشت ترمزدار تافتینگ

تولید پادریهای پشت لاتکس تافتینگ

75,000 ت
فرش رحمانی
فرش رحمانی

پادری 1000شانه

انواع پادری 700شانه 1000شانه 1200 شانه

فرش رحمانی
فرش رحمانی

1000شانه اکریلیک

پادری 1000 شانه نخ 100% اکلریک

صنایع قاب و تابلو فرش پرسپولیس
صنایع قاب و تابلو فرش پرسپولیس

پادری 1200

پادری 1200 برجسته