سجاده فرش
شرکت فرش مناجات
شرکت فرش مناجات

سجاده فرش مناجات

سجاده فرش مناجات بافت طرح ۷۰۰ شانه ۸ رنگ تراکم ۲۱۰۰ تولیدشده با نخ ورژن و اکرولیک طبق سفارش مشتری مشاوره و نصب توسط کارشناس مجرب

شرکت فرش مناجات
شرکت فرش مناجات

سجاده فرش مناجات

سجاده فرش مناجات طرح ۷۰۰ شانه ۸ رنگ تراکم ۲۱۰۰ تولید شده با نخ آکرولیک و ورژن طبق سفارش مشتری.

فرهیختگان نوین مبتکر خوارزمی
فرهیختگان نوین مبتکر خوارزمی

سجاد فرش طرح باغ بهشت

سجاده فرش باغ بهشت قرمز رنگ

5,000 ت
شرکت نخ البرز
شرکت نخ البرز

سجاده فرش کناره دار

2,600,000 ت
شرکت نخ البرز
شرکت نخ البرز

سجاده فرش طرح مسجد

قیمت سجاده طبق شانه و تراکم مشخص میشود.

5,000,000 ت
شرکت نخ البرز
شرکت نخ البرز

سجاده فرش طرح نور

قیمت سجاده فرش ها طبق تراکم و شانه آن ها می باشد.

2,000,000 ت