فرش طرح : اصفهان 1200شانه
7 ماه قبل

طرح : اصفهان زمینه رنگ: دلفینی فرش ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰