فرش طوسی
9 ماه قبل

🔹کلکسیون فرش فرانسوی تم طوسی 😍 700 شانه درجه یک بدون پرز و حساسیت 🧶 جنس الیاف ورجین هیت 🆎دارای انواع سایزها و کناره 🔻🔻🔻 🆎سایز 12 متری ⚡️ 🆎سایز 9 متری ⚡️ 🆎سایز 6 متری ⚡️ 🆎 سایز 4 متری ⚡️ 🆎سایز 1.80*120⚡️ 🆎پادری 80*50⚡️ 🆎سایز 1.5*1⚡️ 🆎سایز3*90⚡️ 🆎سایز 2*90⚡️ 🆎 گرد قطر 1*1⚡️ 🆎گرد قطر 1.5*1.5⚡️ 🆎گرد قطر 2*2⚡️